ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι ελαιοχρωματισμοί αποτελούν την τελική επεξεργασία των επιφανειών. Το ποιοτικό φινίρισμα των επιφανειών και η εφαρμογή υψηλής ποιότητας χρωμάτων συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση αλλά και στην προστασία τους. Η εταιρεία VANI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει τον χρωματισμό εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών και εγγυάται αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει και διαρκεί.