ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ξηράς δόμησης αποτελούνται από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες,
μεταλλικά προφίλ, ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης και υλικά φινιρίσματος επιφανειών.

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) ορίζεται το σύστημα, στο οποίο τοποθετείται
θερμομόνωση στην εξωτερική πλευρά όλων των κατακόρυφων εξωτερικών στοιχείων σε
συνδυασμό με εξωτερικό επίχρισμα διαδοχικών στρώσεων εξειδικευμένων υλικών.

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι ελαιοχρωματισμοί αποτελούν την τελική επεξεργασία των επιφανειών. Το ποιοτικό φινίρισμα
των επιφανειών και η εφαρμογή υψηλής ποιότητας χρωμάτων συμβάλλει στην αισθητική
αναβάθμιση αλλά και στην προστασία τους.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

H εταιρεία VANI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει ολικές ανακαινίσεις-ανακατασκευές-διαμορφώσεις
και την εξ ολοκλήρου κατασκευή ιδιωτικών οικοδομημάτων και επαγγελματικών χώρων.