ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) ορίζεται το σύστημα, στο οποίο τοποθετείται θερμομόνωση στην εξωτερική πλευρά όλων των κατακόρυφων εξωτερικών στοιχείων σε συνδυασμό με εξωτερικό επίχρισμα διαδοχικών στρώσεων εξειδικευμένων υλικών. Στην εφαρμογή της θερμοπρόσοψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν διογκωμένη πολυστερίνη, εξηλασμένη πολυστερίνη  και ο πετροβάμβακας.

Οφέλη εξωτερικής θερμομόνωσης:

  • Ολοκληρωμένη θερμομόνωση, χωρίς θερμογέφυρες (κάθετες και οριζόντιες) μεταξύ των στοιχείων του κτηρίου.
  • Προστασία από υγρασία
  • Στεγανοποίηση
  • Αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας του κτηρίου (ικανότητα του κτηρίου να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασιακή του κατάσταση).
  • Αισθητική αναβάθμιση
  • Άμεση απόσβεση του κόστους εφαρμογής λόγω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.